UNESCO
Doğumunun 1000. Yılı Dolayısı ile
2008 KAŞGARLI MAHMUD YILI

KAŞGARLI MAHMUD ULUSLARARASI HİKÂYE YARIŞMASI

ULUSLAR ARASI KAŞGARLI MAHMUT HİKÂYE YARIŞMASI ÜLKE ETABLARI SONUÇLANDI.

Türkiye’de “Sessiz Göç” Adlı Eseriyle Asuman Güzelce Birinciliği Kazandı.

Kaşgarlı Mahmut’un doğumunun 1000. yılı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması, Avrasya Yazarlar Birliği’nin eşgüdümünde, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile Azerbaycan, Balkanlar (Batı Trakya, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Romanya) Başkurtistan, Uygur, Gagauz Yeri, Irak, İran Azeri ve Türkmensahra, Kazakistan, Kırım, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ülke ve bölgelerinde bulunan edebiyat dergileri veya yazarlar birliklerinin işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Türkiye etabında yarışmaya 415 hikaye ile yüksek bir katılım gerçekleşmiştir. Emir Kalkan, Osman Çeviksoy, Aysun Demirez Güneri, İmdat Avşar ve Hüseyin Özbay’dan oluşan Türkiye jürisi, titiz bir çalışma ile eserleri incelemiştir. İlk inceleme şartnameye uygunluk açısından yapılmıştır. İkinci aşamada biçim ve içerik özellikleri yönünden güçlü olanlar seçilerek sayı dörtte bire düşürülmüştür. Üçüncü aşamada ilk dörde girebilecek hikâyeler seçilerek sayı on bire düşürüldü. Dördüncü ve son aşamada; 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve Mansiyon olmak üzere ilk dört dereceye girenler belirlendi.

Jüri üyeleri, genelde birbirlerinden bağımsız puanlamalar yapmak sonra bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunmak suretiyle bu aşamaları gerçekleştirmişlerdir. Sonuç, ittifakla (oy birliğiyle) belirlenmiştir.

Buna göre;

 • Birinciliğe “SESSİZ GÖǔ adlı eseriyle Asuman Güzelce,
 • İkinciliğe “HAYYAM’IN KONUKLARI” adlı eseriyle, Orhan Seyfi Şirin,
 • Üçüncülüğe “SİMURGA DOĞRU” adlı eseriyle, Mehmet Uyar,
 • Mansiyona “ÖTÜŞÜN KUŞLAR ÖTÜŞÜN” adlı eseriyle, Kamil Uğurlu

layık görülmüştür.

Yarışma Türk Dünyasında da büyük ilgi görmüş ve aşağıdaki ülkelerde şu isimler kazanmıştır:

 • Azerbaycan, Zakir Sadatlı;
 • Başkurtistan, Gülsire Gizzetullina
 • Irak, Kemal Beyatlı
 • İran Türkmensahra, Berdi Salur
 • Kazakistan, Ömirjan Abdıhalıkulı
 • Kırım, Seyran Süleyman
 • Kırgızistan, Elmira Ajıkanova
 • Özbekistan, Nazar Eshenkul
 • Uygur, Ablekim Zordun

Uluslar Arası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması uluslar arası ödülleri 22 Aralık 2008 Pazartesi günü Tarihi Türk Ocağı Binasında yapılacak törenle açıklanacaktır.

© 2008 www.kasgarlimahmud.org/net/com.
2008 - Kaşgarlı Mahmud 1000. Doğum Yılı