Dr. Ramiz ASKER

1954’te Gümrü’nün Amasya İlçesine bağlı Karaçanta Köyünde (şu anda Ermenistan sınırları içindedir) doğdu.

Karaçanta lisesini birincilikle bitirerek 1972’de Baku Devlet Üniversitesi İletişim Bölümünü kazandı, 1975’te bölüm birincisi olarak Moskova Lomonosov Üniversitesi İletişim Bölümüne geçti ve 1978’de mezun oldu.

1978–83’te "Azerbaycanın Sesi Radyosu"nda çalıştı.

1983–84’te Azerice, Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Almanca yayınlanan Azerbaycan Bugün Dergisi Genel Yayın Yönetmeni görevinde bulundu.

1984–91’de Latin, Kiril ve Arap alfabeleriyle basılan Odlar Yurdu Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

1991–93’te Hürriyet Gazetesi (İstanbul) ve Uluslar Arası Haber Ajansı (UHA) Azerbaycan muhabiri olarak çalıştı. 1993–97’de Yeni Forum Dergisi Baku Temsilcisi oldu.

1993–94’te Azerbaycan Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü olarak çalıştı.

1994–96’da XXI Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni görevini yerine getirdi.

1992–97 arasında Azerbaycan Gazeteciler Birliği Sekreteri görevini yürüttü (kamu yararına).

1997’den Azerbaycan Gazeteciler Birliği Genel Sekreteridir (kamu yararına ücretsiz olarak).

Gazetecilik alanında Altın Kalem, Hasan Bey Zerdabi, Humay milli ödüllerini, Türkiyenin Yeni Orhun, Küveytin İslama Hizmet ve Gürcüstanın Barışa Hizmet ödüllerini aldı.

Dr. Ramiz Asker, Uluslar Arası Basın Enstitüsü (İPİ, Vyana), Uluslar Arası Gazeteciler Cemiyetleri Konfederasyonu (Moskova) ve Avrasya Gazeteciler Konfederasyonu (Ankara) Yönetim Kurulları üyesidir. Türkiye, ABD, Rusya, Almanya, Çin, Balkan, Kafkas, Orta Asya, Orta Doğu ülkelerinde yapılan toplantılara Azerbaycanı temsilen katılmıştır. Yurt içinde ve dışında yayınlanmış 1.500 civarında makale ve yazısı bulunmaktadır.

2000-2006’da Baku Devlet Üniversitesi Türkoloji Kürsüsünde kadro dışı olarak çalıştı, Azerice ve Rusça olarak Türk Kültür Tarihi, Türkolojinin Temelleri, Divanü Lugat-it-Türk, Kitab-i Dede Korkut, Kutadgu Bilig dersleri okuttu. 2007’den Baku Devlet Üniversitesi Edebiyat Bölümü Tercüme Laboratuvarında tam kadrolu baş ilmi işçidir. Aynı zamanda Azerbaycan Milli Bilimler Akademisine bağlı Folklor Enstitüsü Korkutşinaslık bölümünde çalışmaktadır.

Türkoloji, Edebiyat, Tarih ve Gazetecilik alanlarında bazı kitapları bulunmaktadır, Türkçeden ve Rusçadan çeviriler dışında Türkçeye ve Rusçaya cevirileri de vardır. Çevirdiği ve yazdığı kitapların listesi:

 1. Azerbaycan Masalları. Türkiye Türkçesine Çeviri. Baku, Yazıcı, 1982, 196 sayfa.
 2. İklimden İklime, Takvimden Takvime. Araştırma. Orijinal. Baku, Işık, 1987, 104 sayfa.
 3. İmperatriça Katerina’nın Özel Hayatı. Rusçadan Çeviri. 1990, 256 sayfa. Basılmamış.
 4. Milli Azerbaycan Harekatı. Türkçeden Çeviri. Baku, Nicat, 1991, 248 sayfa.
 5. Faruk Sümer. Oğuzlar. Türkçeden Çeviri. Baku, Yazıcı, 1992, 432 sayfa.
 6. Yusuf Balasagunlu. Kutadgu Bilig. Meali. Çeviri. Baku, Azerneşir, 1994, 492 sayfa.
 7. Mirza Bala. Ermeniler ve İran. Türkçeden Çeviri. 1996, 296 sayfa. Basılmamış.
 8. Murat Taki. Hayatım. Türkçeden Çeviri. Baku, Oka Ofset, 1998, 92 sayfa.
 9. Akkan Suver. Köylü Başbakan Demirel. Türkçeden çeviri. 2000, 156 sayfa. Basılmamış.
 10. Erik Fichtelius. Gazeteciliğin On Altın Kuralı. Rusçadan Çeviri. Baku, AJB, 2002, 192 sayfa.
 11. Kutadgu Bilig. Araştırma-Monografi. Orijinal. Baku, Elm, 2003, 320 sayfa.
 12. M.K.Atatürk TBMM’in Banisidir. Orijinal. Baku, Milli Meclis Matbaası, 2003, 126 sayfa.
 13. Bahattin Ögel. Türk Mitolojisi. Türkçeden Çeviri. Baku, Seda, 2004, 1.cilt, 626 sayfa, 1.baskı.
 14. 80 Yaşın Zirvesinden Bakanda. Monografi. Orijinal. Baku, Adiloğlu, 2005, 356 sayfa.
 15. Bahattin Ögel. Türk Mitolojisi. Türkçeden Çeviri. Baku, MBM, 2006,1.cilt, 626 sayfa,2.baskı.
 16. Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugat-it-Türk. Çeviri. Baku, Ozan, 2006, 1.cilt, 512 sayfa.
 17. Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugat-it-Türk. Çeviri. Baku, Ozan, 2006, 2.cilt, 400 sayfa.
 18. Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugat-it-Türk. Çeviri. Baku, Ozan, 2006, 3.cilt, 400 sayfa.
 19. Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugat-it-Türk. Çeviri. Baku, Ozan, 2006, 4.cilt, 752 sayfa.
 20. Yusuf Balasagunlu. Kutadgu Bilig. Meali. Çeviri. Baku, 2007, 436 sayfa. 2.baskı.
 21. Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugat-it-Türk. Rusçaya Çeviri. 1.cilt, 512 sayfa. Basılmamış.
 22. Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugat-it-Türk. Rusçaya Çeviri. 2.cilt, 400 sayfa. Basılmamış.
 23. Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugat-it-Türk. Rusçaya Çeviri. 3.cilt, 400 sayfa. Basılmamış.
 24. Kaşgarlı Mahmut. Divanü Lugat-it-Türk. Rusçaya Çeviri. 4.cilt, 786 sayfa. Basılmamış.
 25. Bahattin Ögel. Türk Mitolojisi. Türkçeden Çeviri. 2.cilt, 432 sayfa. Basılmamış.
 26. Aliyev İlham. Ben Azerbaycanıma İnanıram. Rusçadan Çeviri. Baku, Azerneşir, 2007, 376 sayfa.
 27. Mahmut Kaşgari’nin 1.000 İllik Yubileyine 1.000 Bibliografik Gösterici. Baku, 2008, 96 sayfa.
 28. Kaşgarlı Mahmut ve Dıvanü Lugat-it-Türk’ü. Araştırma-Monografi. Orijinal. 420 sayfa. Henüz basılmamış.

Bunların dışında onlarca kitabın denetimini yapmış, sunuş ve önsözler yazmış, 50 civarında bilimsel makale yayınlamıştır. Önümüzdeki yıllarda İbrahim Kafesoğlu'nun Türk Milli Kültürü, Osman Turan'ın Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi kitaplarını çevirmeyi, Alp Er Tonga’nın Tarihi ve Mitik Kişiliği konulu araştırma yapmayı düşünmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Eşi Solmaz Asker lisede fizik öğretmenidir. Kızı Leyla Baku Devlet Konservatuvarında master yapmaktadır, kızı Ayla İzmirde doktor olarak çalışmaktadır, oğlu Atilla İstanbul Teknik Üniversitesi 3. sınıf öğrencisidir.

Türkçe, Rusça, Almanca ve Ermenice bilmektedir.

Kaşgarlı Mahmud'un 1000. Doğum Yılı Dolayısyla 1000 Bibliyografya  »»»»

© 2008 www.kasgarlimahmud.org/net/com.
2008 - Kaşgarlı Mahmud 1000. Doğum Yılı