IV. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması Faaliyet Takvimi

Bölgelerde Son Teslim Tarihi: 15 Ağustos 2016
Bölgelerde Dereceye Girenlerin Açıklanması: 30 Eylül 2016
Bölgelerde Ödül Törenleri Düzenlenmesi: Ekim-Kasım 2016
Uluslararası Değerlendirme : Kasım 2016
Uluslararası Ödül Töreni: Aralık 2016
Bölgelerde Teslim Yeri : Dergi veya Birlik adreslerinden birisi belirlenerek ilan edilecektir.

BÖLGE JÜRİLERİ
Edebiyat dergileri ve yazarlar birlikleri ile temasla beşer kişiden oluşturulacaktır.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Konu : “Serbest

 1. Yarışmaya katılacak eserler belirtilen adreslere elden, e posta veya posta yolu ile teslim edilecektir.
 2. Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 3. Hikâye konusu serbesttir.
 4. En çok iki ayrı hikâye ile katılmanın mümkün olduğu yarışmada, gönderilecek hikâyelerin her birinin en az 1.000 (bin) en çok 10.000 (on bin) kelimeden oluşması gerekmektedir.
 5. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten her hangi bir işaret bulunması halinde hikâye yarışma dışı bırakılacaktır.
 6. Yarışmacı, kimliğini, açık adresini ve biyografisi ile birlikte 1 adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, hikâyenin yer aldığı büyük zarfın içine koyacaktır (e posta ile yapılacak müracaatlarda bu şart aranmaz).
 7. Bilgisayarla 12 punto olarak yazılacak hikâyeler 6 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren hikâyeler kitaplaşacağı için, hikâyenin konulduğu zarfın içine word formatında hazırlanmış dosya, CD ye yüklenmiş olarak da gönderilecektir (e posta ile yapılacak müracaatlarda bu şart aranmaz).
 8. Yarışmaya katılan hikâye metinleri kesinlikle geri verilmeyecek ve metin sahibi bu konuda hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 9. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları Avrasya Yazarlar Birliği’ne ait olacaktır.

IV. Uluslar arası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması Uluslararası Değerlendirme Jürisi

 • Azerbaycan : Anar
 • Balkanlar : Taner Güçlütürk
 • Irak : M. Ömer Kazancı
 • Kazakistan : Danday Ishak
 • Kırgızistan : Kıdırali Konkabayev
 • Özbekistan : Tahir Kahhar
 • Türkiye : Osman Çeviksoy
 • KKTC : İsmail Bozkurt

Uluslararası ödül töreni Kazakistan’da Almatı şehrinde yapılacaktır.


TRTAVAZ - Türkistan Gündemi :
Türk Kültüründe Kaşgarlı Mahmut, Eserleri ve Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması
Türk Kültüründe Kaşgarlı Mahmut, Eserleri ve Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması
Prof. Dr. Mehmet Ölmez – Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu – Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı
TRTAVAZ - 19 Ocak 2013

II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması Uluslararası Ödülleri
II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması uluslararası dereceleri belirlendi.
Bu yıl eşzamanlı olarak Azerbaycan, Başkurtistan, Irak, İran (Türkmen Sahra ve Kaşgay bölgeleri), Karaçay-Malkar, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım ve Türkiye olmak üzere 9 ülkede gerçekleşen yarışmada Uluslararası Ödülleri
1. Ejder OL - Azerbaycan
2. Aıdarbek SARMANBETOV - Kırgızistan
3. Muttalip BEPPAYEV - Karaçay-Malkar
Mansiyon: Dauren KUAT - Kazakistan
Almışlardır.
Türk dilinin ilk sözlüğünü ve Türk kültürünün ilk ansiklopedisini hazırlayan Kaşgarlı Mahmut, 1008 yılında Kâşgar'da doğdu.Yakın zamana kadar doğum tarihi ile ilgili kesin bilgilere ulaşılamayan büyük Türk Bilgininin hayatı hakkında yapılan son araştırmalarda doğum tarihinin 1008 yılı olduğuna karar verildi.
Kaşgarlı Mahmut’un hayatı da eserlerinin serüvenleri de son derece sıra dışı ve heyecan uyandıracak özellikler taşırlar. Eğer bu gerçekten ilgi çekici gelişmeler olmasa idi, bugün biz Kaşgarlı Mahmut’u büyük bilgin olarak değil de Batı Karahanlı devletinin Hakanlarından birisi olarak kitaplarda okuyacaktık. Ve belki de o zaman ünvanı da “Kaşgarlı” olmayacaktı.          Devamı...»»»

• Divan-ı Lûgati't Türk
Büyük dil bilgini Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lugat-it Türk isimli muazzam eseri, 1910’a kadar adı bilinen, fakat kendisi meçhul bir eserdi. Diğer bir deyişle, o zamana değin, eserin sadece adı vardı, fakat kendisi ortada yoktu. Eser, bugün bütün dünyada biliniyor, hakkında kitap, makale yazılıyor ve üzerinde tartışmalar yapılıyorsa, bunu büyük kitap aşığı, ilim ve kültür sevdalısı Ali Emiri Efendi’ye borçluyuz.
Devamı...»»»
• 2008 Kaşgarlı Mahmud Yılı
Avrasya Yazarlar Birliği girişimiyle UNESCO, Türkçe'nin ilk büyük sözlüğünü ve ilk Türk Ansiklopedisini hazırlayan büyük bilgin Kaşgarlı Mahmud'un doğumunun 1000'inci yılı olması dolayısıyla 2008 Yılını KAŞGARLI MAHMUT YILI ilan etti.
  
© 2008 - www.kasgarlimahmud.org
2008 - Kaşgarlı Mahmud 1000. Doğum Yılı